Cô Phượng
Giới thiệu PDF In Email
Thứ sáu, 14 Tháng 6 2013 07:30

 

 

 

 

TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC CÔ PHƯỢNG 

SỐ 1- TÔN THẤT TÙNG 

ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

Hãy xem trang Web : cophuong.com

lich 19 07 1

LỚP 11A1 Mới (10 Lên)

Thứ

Môn học

Giờ học

Thầy dạy

Ngày

KG

6

Đại lượng

18h30

Thầy Đạt

25/7

CN

Hình

16h

27/7

3

Hoá

19h30

Thầy Tuấn (ATN)

22/7

2

19h30

Thầy Cẩn

28/7

7

Sinh

18h30'

Thầy Cường

26/7

5

Sinh

18h30'

24/7

4

Tiếng Anh

18h30'

Cô Hợp

6/8

(Miễn phí)

CN

Văn

8h-11h sáng

Cô Vân

20/7 

Lớp tổ chức số lượng học sinh ít,

đảm bảo chất lượng cao

Giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm!

Cập nhật ngày Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 09:01